Amaç ve Hedefimiz

Eğitim alanında artan ihtiyaçların karşılanabilmesi, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın eğitimi için herkesin gücü oranında sorumluluk alması ve sorunların çözümüne destek olması büyük önem taşımaktadır. Bu gerçeğin bilinci ile öğrencilerimize kaliteli ve çağdaş bir eğitim ortamının sağlanması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve velilerimizle el ele vererek ortak çalışmalarla sorunları kısa zamanda en aza indirip çocuklarımızın eğitim kalitesini yükseltmek en temel amacımızdır.

Bizler gibi eğitime gönül veren kişi ve kuruluşların desteğini alarak, ırk, dil, din, cinsiyet ve kültür ayrımı gözetmeksizin  yardıma muhtaç çocukların eğitimine katkıda bulunarak çağdaş, yaratıcı, üretken, sorumluluk sahibi, insana ve çevresine değer veren bireylerin yetişebilmesi için gönüllü yardımı en üst seviyeye yükselterek, yardım ve eğitim alanında saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak ise en temel hedefimizdir.