Çalışmalarımız

Derneğimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir.

  • Eğitim alanında yaşanan sorunları gidermek için gerekli incelemeler yapıldıktan sonra çözüm için projeler hazırlayıp finansman sağlıyoruz.
  • Eğitim seminerlerinde görev alabilecek eğitimcileri bir araya getiriyoruz.
  • Kültür akışını sağlayabilmek için kültürel faaliyetler düzenliyoruz.
  • Sanat alanında çocukların ve gençlerin becerilerini rahatça geliştirmelerini sağlayabilecek bir ortam yaratıyoruz.
  • Derneğin çalışmalarını finanse edebilmek için gerekli bağış ve yardımları topluyoruz.